NMK: Gjennomføring av løp bør gjøres under de samme forutsetningene som foreligger ved tildeling

Norsk Motor Klubb (NMK) vil gjerne komme med noen kommentarer til artikkelen på Bilcross.no publisert i 14. mai, vedrørende bud på biler på Juniorlandsfinalen 2024, skriver Heidi Næss til Bilcross.no på vegne av NMK Hastighetskomite og NMK Hovedstyre.

Sjekk også: Juniorlandsfinalen blir for første gang et todagersløp.

Neste sesong: Her skal NMKs Landsfinaler kjøres i 2025-sesongen.

Da styret i NMK ble kjent med denne saken fra NMK Hastighetskomite og arrangør av årets Landsfinale, gjennomførte styret i NMK et ekstraordinært styremøte i romjulen og rettet henvendelsen til styret i Norges Bilsportforbund 29. desember 2023.

NMK mente at det ble urettmessig av seksjonen å gjøre en endring hos arrangører som har søkt Landsfinalen på helt andre forutsetninger, dette betyr de som skal arrangere i 2024 og 2025.

Ønsker forutsigbarhet for klubbene

NMKs LANDSFINALE FOR JUNIOR 2024: Går på Bollandsmoen motorbane, NMK Melhus, helga 3. og 4. august 2024. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Dispensasjonen for bud på alle biler har vært praksis siden oppstart og NMK sitt prinsipp er at en gjennomføring av et arrangement skal gjøres under de samme forutsetningene som foreligger ved en tildeling.

Da vi så at forutsetningene ut fra tildeling ble drastisk endret, måtte NMK som hovedorganisasjon sammen med NMK Hastighetskomite gripe inn å forsøke å endre dette slik at arrangementene blir gjennomført med de forutsetninger som var forventet.

Dette for å skape trygghet og forutsigbarhet for våre klubber.

Negativ effekt for juniorklassen

NMK ønsket følgende behandlet i Norges Bilsportforbund (NBF): NMK Hastighetskomite og NMK Hovedstyre ser dette som en stor utfordring som verken arrangør, NMK og NBF er tjent med slik vi anser det. Dette mener vi gir negativ effekt til bilcrossen for junior som er på et godt nivå i NBF og Norge per i dag.

NMK Hovedstyre ber om at NBF reverserer denne endringen og går i dialog med NMK og de andre medlemsorganisasjonene om fremtidig løsning, gjerne med referanse til punkt 1 i vårt brev til styret;

«NMK foreslår at NBF i fremtiden må publisere forslag til endringer tidlig sesong året før en ny større endring skal skje».

Etterlyser gode frister og retningslinjer

«NMK Klubbene som har søkt og fått junior landsfinaler for 2024 og 2025 har søkt på de vilkår som NMK til dagens dato i november 2023 var kjent med av større endringer fra NBF.

Ved en slik endring og høring i miljøet mener vi at vi sammen er NBF – sammen fremover. Skal vi fortsette å være ledende på motorsporten vår, må vi spille på de lagene vi har.

Som organisasjon med storparten av all bilcross i Norge håper vi at dere kan ta NMK med på dialogen og at vi sammen kan fremstå med gode frister og retningslinjer».

Positivt svar fra NBF

23. april i år mottok NMK og årets Landsfinale junior arrangør et tilsvar fra seksjonen som aksepterte NMKs forslag og seksjonens leder Therese Bruer Larsen uttalte at hun stilte seg positiv til å ha dialog med miljøet da ny vurdering skal gjøres for gjennomføringsåret 2026.

Dette synes vi er positivt, skriver Heidi Næss på vegne av NMK Hastighetskomite og NMK Hovedstyre.

Bilcross.no skrev første gang om dette i desember i fjor – les mer her. Så igjen forrige uke – les mer her.

Påmelding godt i gang

Årets Juniorlandsfinale skal kjøres på Bollandsmoen, NMK Melhus. For første gang er Juniorlandsfinalen et todagersløp, les mer om det her.

Løpsdato er 3. og 4. august 2024, og kvalifiseringsløpene er allerede godt i gang – det samme er påmeldingen.

Ny budpraksis: En gammel dispensasjon står for fall.

Bud på alle bilene i Juniorlandsfinalen 2024, likevel.

BILCROSS.NO-TIPSERE: Det står svart på hvitt at alle biler er på bud i tilleggsreglene for NMKs Landsfinale for junior 2024. Dette har flere Bilcross.no-lesere stusset på og trodd var en feil. Bilcross.no har skrevet to saker i sakens anledning. Etter att og fram gjelder nå likevel den gamle praksisen med bud på alle bilene i Juniorlandsfinalen. Faksimile.

Mimre? Se Juniorlandsfinalen i fjor:

Les også: Landets beste bilcrossjunior skal kåres på Bollandsmoen.

SETTER DU PRIS PÅ BILCROSS.NO?
VIL DU STØTTE ER BILCROSS.NO-VIPPSEN 54 02 81.
,