Alle spørreundersøkelsene gir samme svar: – Snart 1.200 stemmer på Bilcross.no sier også det samme

SPENT STEMNING FØR EN NY SESONGSTART: Sjelden har regelendringer blitt så mye diskutert, som før denne sesongstarten. Regelendringene er også bakgrunnen for etableringen av en førerforening i bilcross, for første gang i bilcross-historien. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Enig eller uenig i regelendringene foran 2024-sesongen? Snart har 1.200 sagt sin mening her på Bilcross.no. Tallene er så å si de samme som i førerforeningens spørreundersøkelser.

Er du enig i regelendringene? Si din mening:

Er du enig i regelendringene foran 2024-sesongen?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Bilcross.no la ut spørreundersøkelsen etter oppfordring fra Kjetil Tovsrud i Labanpodden. Her kan alle si sin mening, førere, mekanikere, fans, funksjonærer og alle andre bilcross-interesserte som er innom denne nettavisen. Det er 20.000 i løpet av en måneds tid.

I Bilcross-foreningen (BCFF) blir det kommunisert via styreweb, der bare aktive bilcrossere med medlemskap kan gi sin stemme. Førerforeningen teller nå 370 medlemmer. Svarprosenten har vært høy. Så denne avstemningen lodder veldig godt stemningen blant de aktive.

Snart 1.200 stemmer på Bilcross.no

FØRERFORENING FOR BILCROSSERE: Arild Solberg i BCFF. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Ingen av avstemningene, og kanskje aller mest Bilcross.no sin, er avgjørende for noe som helst – den tar bare tempen på hva folk som har en interesse for bilcross mener. Men førerforeningen ser til undersøkelsen, som samsvarer med deres tall – dog med noe større flertall i førerforeningens spørreundersøkelse:

– Vi har siden oppstarten gjennomført en rekke spørreundersøkelser via styreweb, forteller Arild Solberg på vegne av førerforeningen. Resultatene av spørreundersøkelsene har ført til konkrete forslag, innsendt til seksjon og styret i NBF.

– Resultatene er interessant lesning, sett i sammenheng med Bilcross.no sin spørreundersøkelse, sier Arild til Bilcross.no:

– Våre medlemmer stemmer godt overens med de nesten 1.200 som foreløpig har stemt på Bilcross.no.

En av fire aktive er medlem allerede

To stikkord er viktigst i førerforeningens arbeid og innspill til forbund og bilcross-seksjon: Forutsigbarhet og påvirkning. Aller først orienterte foreningen i brevs form om sin oppstart og eksistens.

Bilcross-seksjonen ga førerforeningen tilbakemelding om at den ønsker at foreningen blir såpass stor, så det blir konkrete og saklige tilbakemeldinger.

Per nå utgjør medlemsmassen en av fire lisensierte aktive, det anslås at 1.500 kjører bilcross her til lands.

Begge parter har uttalt at de ønsker et konstruktivt samarbeid.

Konkrete forslag fra førerforening til forbund

DISKUSJON FØR SESONGSTART: Det er ikke første gang det har vært mye diskusjon rundt regelendringer før en ny bilcross-sesong, men denne diskusjonen går nok de tidligere en høy gang. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

I et brev datert 12. januar 2024 kommer et forslag: «Det ønskes konkret 2 års varsel før endringer av regelverk vedtas. Dette gjelder ikke sikkerhetsmessige endringer av regelverket».

I brev datert 26. januar 2024 spør førerforeningen: «Skal endringen i det tekniske regelverket i bilcross 2024 trekkes tilbake og sendes på høring?»

All korrespondanse er delt med foreningens medlemmer og Bilcross.no.

Dette har førerforeningen spurt om, og slik fordeler svarprosentene seg:

Hvilken forutsigbarhet ønsker du angående regelverk i bilcross?

  • 1 års frist før endring – 36 prosent
  • 2 års frist før endring – 62,5 prosent
  • Ingen betydning angående tid – 1,5 prosent

Ønsker du at endringer i regelverk for bilcross SKAL sendes ut på høring til førerne?

  • Ja – 97 prosent
  • Nei – 3 prosent

Skal endringen i det tekniske regelverket i bilcross 2024 trekkes tilbake og sendes på høring?

  • Ja – 92 prosent
  • Nei – 8 prosent

Dette har Bilcross.no spurt om, og slik fordeler svarprosentene seg:

Er du enig i regelendringene foran 2024-sesongen?

  • Nei –  81 prosent
  • Ja – 17 prosent
  • Vet ikke – 2 prosent

Førerforeningen jobber videre

FØRER: Frode Leirhol har en lang bilcross-karriere bak seg, og har også vært aktiv i styre og stell. Nå er han en av to pådrivere til å stifte en førerforening i bilcross – for første gang i bilcrossens historie. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

I foreløpig siste brev fra førerforening til forbundet, datert 5. februar 2024, «utfordres dere som nå sitter i styret i NBF med et konkret forslag til endring i instruks: Endringer i regelverk SKAL sendes på høring i minimum 4 måneder».

«Og fra endringer blir offentliggjort fra seksjoner skal det gå minimum …………… år før endringene trer i kraft. (Man ser av vår spørreundersøkelse at 62,5 prosent ønsker 2 års frist, 36 prosent ønsker 1 års frist og 1,5 prosent synes det ikke har noe å si).»

– Vi vil jobbe for å sikre et bedre demokratisk og forutsigbart system. Vi vil utover sesongen ha møter rundt om i landet for å lytte til førerne, slik at de skal få en bedre mulighet til å påvirke, forteller Arild Solberg på vegne av førerforeningen.

Viktig at spørreundersøkelsene viser det samme

Om alle svarene spørreundersøkelsene har gitt klare svar på, der flertallet heller i samme retning, forteller Arild: – Dette vil vi ta videre sånn at grasrota i norsk bilcross skal ha mulighet til å bli hørt.

– For oss er det viktig at snart 1.200 svar på Bilcross.no viser det samme som våre undersøkelser, understreker Arild i prat med Bilcross.no.

Han forteller at førerforeningen har fått signaler på at de er for små og representer kun de store i norsk bilcross.

– Jeg ser av medlemsmassen vår at vi er bredden, heldigvis – noe Bilcross.no sine nesten 1.200 svar også viser.

Bakgrunn: Førerforening for bilcrossfolket er nå etablert.

Sjekk den siste Bilcrosspraten: Fela bale.

SETTER DU PRIS PÅ BILCROSS.NO?
VIL DU STØTTE ER BILCROSS.NO-VIPPSEN 54 02 81.

Les flere saker om bilcross-reglementet.

,