Hevder bruken av bilcrossbanen er ulovlig

FART OG SPENNING: Eriksplassen har vært arena for fart og spenning helt siden banen ble godkjent på alle vis som var kravet den gang, tilbake i 1989. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Alt var på stell da banen ble bygd og tatt i bruk for over 30 år siden, men nå stiller en nabo og hennes advokat spørsmålstegn ved lovligheten av bruken av bilcrossbanen.

Leser du Bilcross.no? Da er du langt ifra alene!

Det er flere klubber som sliter med naboklager, av mer men som oftest mindre forståelig grunner, rundt om. Bilcross.no har skrevet om dette nå og da.

Nå er det NMK Hønefoss og deres bilcrossbane Eriksplassen i Vestre Ådal som er i hardt vær. Og det fordi klubben prøver å gjøre alt riktig med søknader og godkjenninger.

Svært alvorlig sak – bør trekke tillatelsen tilbake

PUBLIKUMSVENNLIG: Eriksplassen er en ekte bilcrossbane, med mange svinger og mye grus – og god oversikt over all moroa for publikum. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

En nabo til Eriksplassen, som også er lokalt engasjert i Frp, har engasjert advokat med flere «merknader» til en byggesak, melder lokalavisa Ringerikes Blad (ekstern lenke, bak betalingsmur).

NMK Hønefoss har søkt om å få godkjent bygg på Eriksplassen. Nå stiller naboens advokat spørsmål ved om en tillatelse, som banen fikk i 1989, er gyldig. Det kan stikke kjepper i hjulene for all drift.

Naboen og hennes advokat mener at dagens bruk av anlegget går ut over det kommunen ga tillatelse til den gang. Og at det er «til vesentlig ulempe for omgivelsene».

De mener at saken er svært alvorlig og at kommunen bør trekke tillatelsen tilbake.

Egentlig en klage på støy fra bilcrossbanen?

BYGGESØKNAD: Bilcrossbanen ble til i 1989, og byggene var først noen brakker som senere er blitt utvidet. Det er det søknaden fra NMK Hønefoss til kommunen nå egentlig dreier seg om. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Thomas Løvskogen, som uttaler seg i lokalavisa på vegne av NMK Hønefoss, forteller at klubben driver lovlig. – Tillatelsen er gitt på ubestemt tid, slik man kunne etter tidligere plan- og bygningslov.

Men bebyggelsen på Eriksplassen er ført opp uten tillatelser, og det er noe klubben nå søker for å få i orden. I den forbindelse kommer naboen med «merknadene» sine.

Da bilcrossbanen ble bygd ble det satt opp noen brakker som er blitt utvidet i senere tid. – Klubben har misset der, og det rydder vi opp i nå, sier Thomas til lokalavisa.

NMK Hønefoss opplever at naboens merknader knytter seg til støy fra anlegget, ikke selve bebyggelsen som søknaden gjelder.

Alle vet hvor mye en bilcrossbane betyr

SISTE STORE OPPGJØR: Eriksplassen har huset Landsfinalen for både de yngste og de eldste bilcrosserne – først i 2009 med Juniorlandsfinale og sist i 2019 med Veteranlandsfinale. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Alle i bilcrossmiljøet vet hva en bilcrossbane betyr, både i bilsportmiljøet og ikke minst i lokalmiljøet. Dette er viktige arenaer for motorinteresserte lokalt og i en stor radius rundt, som trenger å få utløp for fart og spenning.

Her kjører motorsportentusiaster helt nede i seksårsalderen crosskart, mens de eldste bilcrossveteranen er godt voksne – dette er moro for alle kjønn og alle aldre. Det siste store som skjedde på Eriksplassen var Veteranlandsfinalen i 2019.

– Dette er en aktivitet for dem som ikke har interesse for fotball og andre ting – en fin sport, sier Thomas til lokalavisa som fremstiller saken så objektivt og nøkternt som det går an.

NMK Hønefoss har rett oppunder hundre medlemmer, og aktivitetsnivået på Eriksplassen ligger på rundt 10 – 12 treninger og 3 – 4 løp i året.

Vurderer å avlyse Vårløpet

SPØKER FOR SESONGSTART: Vårløpet kan bli avlyst eller utsatt, får lokalavisa opplyst. På egen Facebook-side blir dette bekreftet av NMK Hønefoss. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Kommunen svarer på lokalavisas spørsmål at det er godt kjent at området har vært i bruk over en lengre periode. – De utvendige arealene av motorsportbanen kan fremdeles benyttes i tråd med midlertidig tillatelse gitt i 1989 og øvrig gjeldende regelverk, også i perioden hvor saken er til behandling hos kommunen.

Kommunen skal vurdere søknaden, som ifølge ham i hovedsak gjelder bygningene på tomta. NMK Hønefoss ønsker fortsatt å bruke Eriksplassen, men det er mulig av Vårløpet i mai, som står terminført lørdag 6. mai 2023, ikke blir noe av.

Representanten for klubben har inntrykk av at byggesaksavdelingen er positiv til anlegget, men at klubben bør avvente prosessen.

Saken ligger hos Statsforvalteren til forhåndsuttalelse nå.

Avlyser – eller utsetter

HÅPER PÅ UTSETTELSE – IKKE AVLYSNING: Vårløpet på Erikseplassen er terminført 6. mai 2023 – det blir mest sannsynlig utsatt. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

– Vi får mange meldinger om når påmelding på Vårløpet åpner, her ser dere grunnlaget for at vi ikke nå vet om Vårløpet blir noe av første helga i mai, skriver NMK Hønefoss på egen Facebook-side og linker til lokalavis-saken.

– Men vi kommer sterke tilbake med en annen dato når vi vet mer, lover den driftige klubben.

Silje Bjørsvik, aktiv bilcrosskjører og styremedlem i NMK Hønefoss, oppsummerer saken slik til Bilcross.no:

– Bare trist, hele greia.

Bilcross.no følger saken, og vi snakker om det i den neste Bilcrosspraten.

FART OG SPENNING: Eriksplassen har vært arena for fart og spenning helt siden banen ble godkjent på alle vis som var kravet den gang, tilbake i 1989. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

BRUKER DU OG SETTER PRIS PÅ BILCROSS.NO?
VIL DU STØTTE ER BILCROSS.NO-VIPPSEN 54 02 81.

Sjekk også Bilcrosspraten – nord & sør:

Leser du Bilcross.no? Da er du langt ifra alene!

, ,