Hvem starter Norges bilcrossforbund?

STORE ENDRINGER: Med endringene i Motorsportforskriften, kan det også bli store strukturelle endringer i norsk bilsport. Kanskje kan bilcross som «melkeku» styre seg selv fremover? Foto: Stian Ormestad.

Straks kan kanskje flere forbund arrangere billøp enn bare Norges Bilsportforbund.

Sjekk også: Bilcrosskavalkade 2020!

I dag kom meldingen fra Samferdselsdepartementet om at Motorsportforskriften er foreslått endret. Les hele stortingsproposisjonen her (ekstern lenke).

Motorsportforskriften regulerer all organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område.

Åpner for klubber tilknyttet andre forbund enn NBF

All konkurransekjøring med bil har frem til nå måttet skje gjennom en klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund. Det kan det bli en endring på nå:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil at «klubber tilknyttet andre motorsportforbund enn Norges Bilsportforbund (NBF) skal kunne organisere trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område».

I tidligere høringssvar har aktørene som i dag har ansvaret for bilsporten vært skeptiske:

Frykter for sikkerheten

«NBF har hatt ansvar for forvaltningen av regelverk, utvikling av regelverk, forsikringsordninger, og stadig vært myndighetenes «garantist» for at bilsportaktiviteter gjennomføres på en trygg måte og at arenaene (banene) er trygge for utøvere og publikum».

«KNA vil påpeke at risikoen for ulykker ved konkurransekjøring og trening øker hvis ansvaret for sikkerheten pulveriseres gjennom muligheten for «lavterskel»-etablering av flere forbund».

Det fryktes at «hvert enkelt forbunds økonomi vil kunne bli så svekket at evnen til å ivareta og utvikle sikkerheten innen bilsporten reduseres».

Skal stimulere til økt aktivitet

Men endringen er gjort med tanke på å skape flere arenaer for bilsport: – Nå skal det bli lettere å drive med motorsport, skriver Regjeringen i dagens pressemelding (ekstern lenke).

Det er samtidig foreslått å forskriftsfeste en god del krav til de eventuelle nye forbundene. Det gjelder kursing av deltakere og funksjonærer som i dag, og krav til godkjenning av bane, krav til kjøretøy, personlig verneutstyr, og alderskrav. Samt publikumsinfo, er nevnt i proposisjonen.

Det stilles også krav om tegning av forsikring til dekning av skade som kan voldes av motorvogn i forbindelse med trenings- og konkurransekjøring.

Ansvaret ligger hos hver enkelt klubb, og hvert enkelt forbund

I forslaget til ny motorsportforskrift legges det opp til at motorsportforbundene, tilsluttede klubber og baneeiere selv har ansvaret for at motorsportarrangementene er trygge for alle involverte.

«Forbundene vil etter forslaget plikte å oversende reglement og etterfølgende reglementendringer til myndighetene», heter det.

Det ser ut som det er Statens vegvesen som skal ha ansvaret for søknader om tillatelse om kjøring på lukkede områder.

Flere forbund?

Nå kan det altså bli en rekke forbund å organisere bilsport under. I proposisjonen står det avslutningsvis:

«Hvor stort antallet blir er det likevel vanskelig å gi et nøyaktig anslag på – i tillegg til eksisterende klubbers aktivitetsnivå vil dette blant annet avhenge av hvor stor tilveksten av nye forbund, klubber og andre virksomheter som ønsker å tilby denne typen aktiviteten blir».

«Ettersom det åpnes for etablering av nye forbund, må det forventes at myndighetene rundt regelverkets ikrafttredelse vil kunne motta en del nye reglement, som det vil kreve noe ressurser å gjennomgå».

Så da lurer vi bare på: Hvem starter Norges bilcrossforbund?

Sjekk også: Bilcrosskavalkade 2020:

Sjekk også: 2020 ble en veldig annerledes bilcross-sesong – men med minst like stor bilcross-interesse!