Uenig om bilcrossbane på Hakavik, men en ting er alle enig om: – Det er på tide med en avklaring!

SØRGELIG SYN: Høsten 2012 ble Hakavik-banen fullstendig rasert av uvær. Foto: Stian Ormestad.

HAKAVIK: Det er i år syv år siden det siste løpet gikk på Hakavik-banen. Her var det full fart i over 30 år, etter at Norgeshistoriens første bilcrossløp gikk på samme bane høsten 1981. Nå er banens fremtid høyst usikker.

KNA Eiker begynner å bli utålmodige når det gjelder spørsmålet om de vil få bygge opp igjen Hakavik-banen eller ikke, skriver lokalavisa Eikernytt.no.

Hakavik huset det aller første bilcrossløpet på norsk jord høsten 1981. Siden huset KNA Eiker mange av de aller største oppgjørene i norsk bilcross her. For eksempel Landsfinalen for damer i en årrekke, og Stormønstring for junior da juniorklassen kom i bilcrossen.

STOR JOBB: Opprydningen var kjapt i gang, og gjenoppbyggingen av banen likeså. Men så har dugnadsjobben latt vente på seg etter hvert som papirmølla har kilt seg mer eller mindre fast i Øvre Eiker kommune. Foto: Stian Ormestad.

Stor optimisme, men…

Her var det full fart helt frem til 2012-sesongen. På høstparten kom stormen Frida og raserte hele baneanlegget. Gjenoppbyggingen ble kjapt startet opp, med kjente bilsportnavn i anleggsbransjen i spissen.

Hadde det vært opp til klubben, dugnadsfolket og gode støttespillere i næringslivet, hadde banen vært oppe og gått igjen for lengst. KNA sentralt bevilget penger, det er forsikringspenger i potten, og det er godt med sponsormidler.

Men saken har kverna i den kommunale papirmølla lenge nå. Altfor lenge, er det eneste de er enige om, både de som er for og i mot banen. 

Mange innsigelser

For KNA Eiker er et baneanlegg helt avgjørende for aktiviteten i klubben. Også for naboklubbene. Her har klubber fra andre kanter av Buskerud og Vestfold lånt bane til sine aktiviteter opp gjennom årene.

Det er blitt kjørt både bilcross og rallycross her, både vanlige løp, bakkeløp og sprint. All aktivitet spant rundt Hakavik-banen. Det var et stort tilbakeslag for KNA Eiker og klubbene rundt da banen ble rasert.

Bilcross.no har skrevet flere saker om en gjenoppbygging av banen. Det har rådet en stor optimisme. Men det ene problemet etter det andre stikker kjepper i hjulene:

Mattilsynet har innsigelser da banen ligger i nedslagsfeltet til Eikeren – drikkevannskilde for nærmere 200.000 mennesker i Øvre Eiker og store deler av Vestfold.

Blir det ja eller nei?

Også Statens Vegvesen har innsigelser på veiløsninger og manglende dokumentasjon. Mastebogen Skogselskap har fremlagt en servitutt på eiendommen som begrenser bruken utover ordinært skogs- og jordbruksdrift.

I kommunestyrets spørretime ble det fremmet et krav om en avklaring, som ble svart slik på:

«KNA Eiker har revidert planmaterialet for å ivareta innsigelse fra Statens vegvesen. Rådmannen er ikke kjent med at det er noen bevegelse i de øvrige forholdene som representanten Øen peker på. Rådmannen har dialog med KNA Eiker».

Videre: «Rådmannen legger til grunn at svaret fra Statens vegvesen foreligger til saksfrist for fagkomiteens møte 12.3.2019, og at saken legges fram til politisk behandling i dette møtet». Det er dermed håp om en avklaring i mars-møtet.

SØRGELIG SYN: Startstrekken var skylt bort, og tilbake lå en grøft så dyp som opptil to meter. Foto: Privat.

Men blir det ja eller nei?

Vi trenger Hakavik-banen!

Ifølge spørsmålsstilleren Arne Øen (H) har «KNA Eiker funnet seg til rette på Kongsberg motorsenter, og det er grunn til å spørre seg om Hakavik er nødvendig lenger.»

Et sitat han blir motsagt på det sterkeste i kommentarfeltet til saken i lokalavisa.

Klart bilcrossmiljøet samarbeider, men det svekker ikke det faktum at vi trenger en Hakavik-bane – både KNA Eiker, bilsportregionen, og bilcross-Norge.

Det er historisk bilcross-grunn, som vi håper blir med oss inn i fremtiden også.

Se film fra Bilcross.no-arkivet – Stormønstring for juniorer 1998:

Les mer om Hakavik-banen i Bilcross.no-arkivet.