Bilcross.no-cup reglement for 2024-sesongen

BILCROSS.NO-CUP 2024: Cupen åpner på Kongsberg, fortsetter på Gardermoen, og avsluttes på Rallebanen. Foto: Stian Ormestad, Bilcross.no.

Bilcross.no-cup 2024 består av følgende løp:
27. – 28. april NMK Kongsberg, Kongsberg motorsportsenter – 1. runde.
8. juni NMK Gardermoen, Gardermoen motorpark – 2. runde.
28. – 29. september NMK Bø, Rallebanen – 3. runde og cupfinale.

Klasser:
Bilcross åpen, damer, junior og veteran. Arrangøren står fritt til å invitere til flere klasser på sine løp, men disse kjører ikke om cup-poeng. Ved fulle startlister og påfyll fra venteliste prioriteres de klasser som det deles ut cup-poeng i.

Gjennomføring:
Det kjøres cup over tre løp, med egne tilleggsregler for hvert enkelt løp. Poeng i cupen deles ut fra resultatlistene til hvert av de tre løpene. Den deltager med mest poeng til slutt vinner cupen.

Premiering:
Premiering på hvert av cup-løpene er opp til hver enkelt arrangør. Sammenlagt i cupen premieres de seks beste i hver klasse, totalt fire klasser: Førsteplass sammenlagt i cupen premieres med 6.000 kroner, andreplass 4.000 kroner, tredjeplass 2.000 kroner, fjerde-, femte- og sjetteplass med 1.000 kroner. Vinnerne i alle klasser av cupen sammenlagt får gratis startkontigent i alle cup-løpene det påfølgende året.

Poenggivning:
Hvert av løpene i cupen deler ut følgende poeng – gjelder alle klasser, uavhengig av antall deltakere:
1 pl: 25 poeng
2 pl: 24 poeng
3 pl: 23 poeng
4 pl: 22 poeng
5 pl: 21 poeng
6 pl: 20 poeng
7 pl: 19 poeng
8 pl: 18 poeng
9 pl: 17 poeng
10 pl 16 poeng
11 pl 15 poeng
12 pl 14 poeng
13 pl 13 poeng
14 pl 12 poeng
15 pl 11 poeng
16 pl 10 poeng
17 pl 9 poeng
18 pl 8 poeng
19 pl 7 poeng
20 pl 6 poeng
21 pl 5 poeng
22 pl 4 poeng
23 pl 3 poeng
24 pl 2 poeng
25 pl 1 poeng

Deltagere samler i tillegg poeng ut i fra deltagelse i antall løp:
Deltakelse i 1 løp gir 1 poeng i bonus.
Deltakelse i 2 løp gir 5 poeng i bonus.
Deltakelse i 3 løp gir 10 poeng i bonus.
Dette legges til etter siste kjørte løp.

Cup-resultatliste:
Listen settes opp utfra høyeste poengsum oppnådd i cupen. Alle tre løpene gir poeng. Man trenger ikke å delta på alle tre løp for å få tellende resultat sammenlagt i cupen. Det gis bonuspoeng for deltakelse på ett, to eller tre løp. OBS: Bonuspoengene legges ikke sammen, har du deltatt på ett løp får du kun ett poeng, to løp fem poeng, tre løp ti poeng i bonus. Ved poenglikhet vil den med best resultat på siste løp gå foran. Evt neste siste, osv.

Arrangører:
Cupen er et samarbeid mellom NMK Kongsberg, NMK Gardermoen, NMK Bø og Bilcross.no. Ansvarlig for cupen er NMK Kongsberg i 2024.

,