Bilcrossbane på Hakavik i 2016?

hakavik1

HER VIL VI HA BILCROSSLØP IGJEN! Hakavik-banen er et trist syn etter ekstremværet Fridas herjinger høsten for tre år siden. I 2016-sesongen kan det bli kjøring her igjen, hvis alt går som KNA Eiker og hele bilcrossmiljøet håper. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Det kan bli løp på landets eldste bilcrossarena igjen i 2016. Det håper KNA Eiker – og hele bilcrossmiljøet.

Norges første bilcrossløp gikk på Hakavik i Buskerud, og i årevis var banen arena for de største oppgjørene på bilcrossbanen: Store sommerløp, Mestermøte, Stormønstring for junior, Landsfinalen for damer, vinterløp, med mye mer.

Les også: Alle barndommens bilcrossbaner som forsvant…

Ved alle runde år siden 1981 er det blitt kjørt store jubileumsløp på banen. I 2016 kan det bli en ny stor bilcrossfest med et jubileumsløp, 35 år siden Norges første bilcrossløp gikk samme sted høsten 1981.

Det blir i så fall første bilcross-sesong på Hakavik på fire år, etter at ekstremværet Frida raserte bilcrossbanen høsten 2012. Flommen dro med seg mesteparten av banen og plutselig sto KNA Eiker på bar bakke.

Som så mange andre anlegg i Norges land, var heller ikke dette området regulert til motorsport. – Vi trodde det var bare å sette spaden i jorda og bygge opp banen slik den var igjen. Sånn var det ikke, forteller KNA Eiker-formann Steinar Johannessen.

På Hakavik er det blitt kjørt bil siden 1970-tallet, uten at området er omregulert fra landbruk til motorsport. – Banen er ikke ulovlig oppført – men sånn var det den gangen, forteller KNA Eiker-veteran Endre Lie.

– Det var tre – fire privatpersoner som kjørte opp en bane på vinteren. Så ble det etter hvert flere kompiser, og det ble kjørt på sommeren også. I 1980 ble det rydda og hogd så det likna mer en skikkelig bane.

Da bilcrossen kom til Norge i 1981 lå banen der, klar for storinnrykk. Avisene rapporterte om opptil 4.000 mennesker på publikumsplass utover 1980-tallet.

Det ble kjørt løp helg etter helg, men området ble aldri omregulert til motorsport. Nå må det skje for å få lov til å sette spaden i jorda – og for å kunne søke spillemidler som vil bli en viktig del av finansieringen.

hakavik2

STORE ØDELEGGELSER: Det var nesten ikke til å tro hvor store ødeleggelser ekstremværet Frida førte med seg høsten for tre år siden. Men her skal det bli bane igjen, lover KNA Eiker. Arkivfoto.

Siden området står oppført som landbruksområde i kommuneplanen skal landlige instanser som skal si sitt. I tillegg er det noen naboer som mener banen gir stor trafikk. Disse invendingene blir avvist på reint faglig grunnlag.

Det er også innvendinger fra Mattilsynet mot eventuell avrenning fra baneanlegget i Eikeren. Den saken jobbes fortsatt med, for å dokumentere at det vil være minimal risiko for forurensing fra bilbanen.

– Der veit jeg at vi har gode kort på handa, hvert fall satt opp mot forurensingen fra den daglige biltrafikken langs Eikeren, båttrafikk – eller avrenning med sprøytemidler og gjødsel fra 360 gårdsbruk rundt Eikeren, viser Johannesen til.

Når høringsfristen er ute skal det nye kommunestyret skal ta den endelige avgjørelsen. I det forrige kommunestyret hadde KNA Eiker bred støtte. Alt tyder på at det er status også i det nye kommunestyret.

Hvis kommunestyret fortsatt holder tommelen opp for motorbane i Hakavik skal saken sendes ut til offentlig ettersyn. Saken er varslet at kommer opp til behandling i mars 2016.

Straks et endelig vedtak er fattet, er det bare å gyve løs på arbeidet: Nybanen er 850 meter på foreløpige tegninger. KNA Eiker sikter mot å arrangere NM i rallycross, men bilcross er og blir hovedkilden.

Banen vil ligge over samme område som før, men det er planer om å snu kjøreretningen. Det er lagt inn en velodrom i bunn av banen, ved den gamle startplata.

KNA Eiker har penger på konto, men ikke nok. Derfor skal det søkes spillemidler så snart reguleringsplanen er i boks. I tillegg utbetales midlene fra Naturskadefondet på cirka 850.000 kroner først når arbeidet med å bygge opp banen er i gang igjen.

På konto står allerede 1.1 millioner kroner som KNA Eiker fikk av KNA sentralt etter flommen. I tillegg 100.000 kroner fra NBF, og mange små og store bidrag fra klubber og privatpersoner i kronerullinga for tre år siden. Totalt står litt over to millioner kroner på konto.

 

– Vi skal få bygd ferdig en ny bane. I tillegg til penger på konto har vi fått mye spons på bygg, entreprenørtjenester, med mye mer. Vi har mange ivrige medlemmer med store ressurser, i tillegg får vi god hjelp fra naboklubber.

– Men vi kan nok ikke garantere å ha alt av fasilieter fra første løp. Det viktigste er å komme i gang igjen, så får vi bygge videre stein på stein, forteller Johannesen.

hakavik3

ER DET ER VILJE, ER DET HÅP: KNA Eiker-leder Steinar Johannesen forteller at størsteparten av jobben er papirarbeidet – så snart det er fattet et endelig vedtak er jobben med å sette i stand en ny bane på Hakavik i gang. Arkivfoto.

,