Konkurransereglement for Bilcross.no-cup 2016

Løpsdatoer i 2016:
28 – 29. mai NMK Grenland – OBS!!! LØPET ER FLYTTET TIL LØRDAG 2. JULI
11 – 12. juni NMK Modum & Sigdal
10 – 11. september NMK Konsmo

Klasser:
Bilcross åpen, dame og junior.

Gjennomføring:
Det kjøres cup over 3 løp. Hver arrangør lager egne tilleggsregler for sitt løp og velger selv løpsgjennomføring. Poeng i cup deles til dels utfra resultatlistene til hvert av de 3 arrangementene. Den fører med mest poeng vinner cupen, den med nest flest nr 2 osv.

Premiering på cup-løpene:
Hver arrangør står for premiering på sitt eget stevne: Pengepremier, pokaler, champagne, blomster etc. Det gis pengepremier til vinnerne i de respektive klasser etter følgende oppsett: Bc åpen kr 5.000,- Bc dame og jr kr 2.500,-

Poenggiving i cupen:
Følgende poeng til dels i Bilcross åpen:
1pl: 30 poeng
2pl: 27 poeng
3pl: 25 poeng
4pl: 24 poeng
5pl: 23 poeng
6pl: 22 poeng
7pl: 20 poeng
8pl: 19 poeng
9pl: 18 poeng
10pl: 17 poeng
11pl: 16 poeng
12pl: 14 poeng
13pl: 13 poeng
14pl: 12 poeng
15pl: 11 poeng
16pl: 10 poeng
17pl: 8 poeng
18pl: 7 poeng
19pl: 6 poeng
20pl: 5 poeng
21pl: 4 poeng

I junior og dame benyttes følgende skala:
1pl: 20 poeng
2pl: 17 poeng
3pl: 15 poeng
4pl: 14 poeng
5pl: 13 poeng
6pl: 12 poeng
7pl: 10 poeng
8pl: 9 poeng
9pl: 8 poeng
10pl: 7 poeng
11pl: 6 poeng
12pl: 4 poeng
13pl: 3 poeng
14pl: 2 poeng
15pl: 1 poeng

Cup-resultatliste:
Listen settes opp utfra høyest poengsum oppnådd i cupen.
Alle 3 løpene gir poeng og man trenger ikke delta på alle 3 for å få tellende resultat.
Ved poenglikhet vil den med best resultat på siste løp gå foran.

Cup-premiering:
De 10 beste i hver klasse premieres.
1. Plass premieres med kr 6.000, 2. plass kr 3.000 og 3. plass kr 1.000,
Verste rundkast premieres
Vinneren i klassen får gratis start i neste års cup.
10 dager før løpet trekkes det ut en i hver klasse blant de påmeldte som får gratis startkontigent.

Cupen er et samarbeid mellom NMK Konsmo, NMK Modum & Sigdal og NMK Grenland og Bilcross.no ved Stian Ormestad.