Bilcross.no-cup 2020 – konkurransereglement

Bilcross.no-cup 2020 kjøres over tre løp på tre forskjellige baner: Konsmo, Sigdal og Kongsberg.

Løpsdatoer for 2020:
18 – 19. april 2020 – NMK Konsmo, Konsmo motorbane
– 1. runde, og kvalløp for junior 2020 – kvalløp til Eliteracet 2021.

20 – 21. juni 2020 – NMK Modum Sigdal, Sigdal motorsenter
– 2. runde, kvalløp for junior og åpen – kvalløp til Eliteracet 2021.

19 – 20. september 2019 – NMK Kongsberg, Kongsberg motorsenter
– 3. runde og finaleløp, Sølvcrossen 2020 – kvalløp til Eliteracet 2021.

Klasser:
Bilcross åpen, dame og junior.

Gjennomføring:
Det kjøres cup over tre løp, med egne tilleggsregler for hvert enkelt løp i cupen. Poeng i cupen deles ut fra resultatlistene til hver av de tre arrangementene. Den deltaker med mest poeng vinner cupen.

Premiering på hvert av de 3 cup-løpene:
I tillegg til ordinær premieutdeling på de enkelte løpene, gis det premier til vinneren i de respektive klasser etter følgene oppsett: Bilcross åpen kr 5.000,- (evt gavekort/gaver) / bilcross dame og bilcross junior kr 2.500,- (evt gavekort/gaver)

Cup-premiering:
De 3 beste i hver klasse totalt etter alle tre cup-løpene premieres. Vinnere i alle klasser får gratis start i alle neste års cup løp.
1. plass premieres med kr 6.000,- 2. plass med kr 3.000,- og 3. plass kr 1.000,-.

Poenggiving i cupen:

Følgende poeng til deles i Bilcross åpen:
1pl: 30 poeng
2pl: 27 poeng
3pl: 25 poeng
4pl: 24 poeng
5pl: 23 poeng
6pl: 22 poeng
7pl: 20 poeng
8pl: 19 poeng
9pl: 18 poeng
10pl: 17 poeng
11pl: 16 poeng
12pl: 14 poeng
13pl: 13 poeng
14pl: 12 poeng
15pl: 11poeng
16pl: 10 poeng
17pl: 8 poeng
18pl: 7 poeng
19pl: 6 poeng
20pl: 5 poeng
21pl: 4 poeng

I Junior og dame benyttes følgende skala:
1pl: 20 poeng
2pl: 17 poeng
3pl: 15 poeng
4pl: 14 poeng
5pl: 13 poeng
6pl: 12 poeng
7pl: 10 poeng
8pl: 9 poeng
9pl: 8 poeng
10pl: 7 poeng
11pl: 6 poeng
12pl: 4 poeng
13pl: 3 poeng
14pl: 2 poeng
15pl: 1 poeng

Cup-resultatliste:
Listen settes opp utfra høyeste poengsum oppnådd i cupen. Alle 3 løpene gir poeng og man trenger ikke delta på alle 3 for å få tellende resultat. Ved poenglikhet vil den med best resultat på siste løp gå foran. Evt neste siste, osv.

Cupen er et samarbeid mellom NMK Konsmo, NMK Modum Sigdal, NMK Kongsberg og BILCROSS.NO. NMK Kongsberg arrangerer finaleløpet i 2020.

Les mer om Bilcross.no-cup i Bilcross-arkivet.

,